สมุนไพรบำบัดรักษาโรคไต

Posted by admin on May 11, 2018 with Comments Closedas

อาการของโรคไต : ไตมีปัญหารู้ได้อย่างไร

ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน หลายครั้ง มีฟองสบู่ออกมา มีตะกอน ปัสสาวะสีเข้ม ปวดหลังบริเวณไต อยู่ตรงบริเวณบั้นเอว บางครั้งปัสสาวะขัด อ่อนเพลีย เลือดจาง

เราจะดูจากปัสสาวะและอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่

ปัสสาวะเป็นเลือด มีสีแดง สีน้ำล้างเนื้อ สีชาแก่ หรือ สีเหลืองเข้มก็ได้
ปัสสาวะมีฟอง เหมือนมีฟองสบู่ออกมาด้วย
ปัสสาวะขุ่นแสดงถึงไตมีอาการอักเสบหรือติดเชื้อ
ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะขัด มีตะกอนในปัสสาวะ
มีอาการบวมน้ำบริเวณหนังตา หน้า ขา เท้า ให้ลองใช้นิ้วกดบริเวณที่บวมหากมีรอยบุ๋มลงไป ให้สันนิษฐานว่าเป็นโรคไตควรพบแพทย์ด่วน
ความดันโลหิตสูง เนื่องจากไตเป็นตัวที่สร้างสารควบคุมความดันโลหิต แต่อย่างไรก็ตามโรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุมากมาย ไตเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น
ปวดหลังบริเวณไต อยู่ตรงบริเวณบั้นเอว
ซีดหรือโลหิตจาง สาเหตุเลือดจางนั้นมีหลายสาเหตุ หนึ่งในนั้นก็มีโรคไต เนื่องจากไตมีหน้าที่สร้างสารไปกระตุ้นไขกระดูก สร้างเม็ดเลือดแดง เมื่อเป็นไตเรื้อรัง จะส่งผลให้โลหิตจาง มีอาการอ่อนเพลีย หน้ามืด
พบความผิดปกติของตะกอนในปัสสาวะ พบการทำงานของไตน้อยลงติดต่อกันนาน 3 เดือน

วิธีที่แพทย์ปัจจุบันใช้รักษาไตวาย

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการล้างไต ( Dialysis ) แต่การรักษาที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัดปลูกเปลี่ยนไตจากคนที่บริจาคไตให้ แต่การปลูกเปลี่ยนไตมีข้อจำกัดที่สำคัญ คือ มีผู้บริจาคไตน้อย มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังนับร้อยนับพันคนรอการบริจาคไตอยู่ ผู้ป่วยเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยการล้างไต ระหว่างที่รอการปลูกไต

การล้างไตปัจจุบันมี 2 วิธี

วิธีการล้างไตทางหน้าท้อง ( CAPD : Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis )

วิธีนี้ใช้สายยางฝังไว้ในช่องท้องอย่างถาวร และใส่น้ำยาเข้าไปในช่องท้อง เพื่อล้างเอาของเสียในเลือดออก ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาวันละ 4 – 5 ครั้ง ทุกวัน วิธีนี้มีข้อดีที่ทำเองที่บ้านได้ แต่มีข้อเสียเกิดการติดเชื้อในช่องท้องสูงเมื่อทำไปนาน ๆ และมีการสูญเสียโปรตีนออกมาทางน้ำยามากในแต่ละวัน อาจเกิดภาวะขาดอาหารถ้ารับประทานอาหารไม่เพียงพอ

การฟอกเลือด ( Hemodialysis )

โดยการดูดเลือดจากผู้ป่วยไปล้างเอาน้ำ และของเสียออกโดยใช้ไตเทียม (เครื่องฟอกเลือด) เลือดที่ล้างแล้วจะไหลกลับเข้ามาในตัวผู้ป่วย วิธีนี้ใช้เวลาครั้งละประมาณ 4 ชั่วโมง เพื่อที่จะให้ได้ผลดีควรฟอกเลือดสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง

จะเลือกวิธีไหนดีขึ้นอยู่กับโรคของผู้ป่วย และความพอใจของผู้ป่วย แพทย์จะอธิบายให้ผู้ป่วยทราบทั้งข้อดี และข้อเสียของทั้ง 2 วิธี และแนะนำวิธีที่เหมาะสมให้ แต่ผู้ป่วยและญาติเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง ว่าจะล้างไตหรือไม่ แล้วเลือกล้างไตวิธีใด

สมุนไพรบำบัดรักษาโรคไต

สมุนไพรบำรุงไตสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทที่บำรุงไตโดยตรง และประเภทที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ซึ่งจะช่วยขับน้ำออกจากร่างกายเหมาะสำหรับคนที่ไตมีปัญหาขับน้ำ

เห็ดหลินจือ รักษาโรคไต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยนำเห็ดหลินจือมารักษาไตเรื้อรัง ระบุเห็ดหลินจือช่วยฟื้นฟูการทำงานของไต ทางเลือกใหม่แทนกินยากดภูมิคุ้มกัน แพทย์จุฬาลงกรณ์ ศึกษากลไกการเกิดภาวะไตวายในร่างกาย พร้อมสร้างทางเลือกใหม่รักษาโรคไตเรื้อรังด้วยสารสกัดเห็ดหลินจือ เผยผลทดสอบเบื้องต้นช่วยผู้ป่วยกลับสู่ภาวะปกติ ระบุสรรพคุณสร้างสมดุลให้ระบบภูมิคุ้มกัน ลดอาการไตอักเสบ ภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะ แถมยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนโลหิตและเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของไต

ทีมวิจัยค้นพบวิธีรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนฟโฟรสิส ชนิด focal segmental sclerosis ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยากดภูมิคุ้มกัน เช่น สเตียรอยด์ โดยเปลี่ยนให้รับประทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือวันละ 750 – 1,000 มิลลิกรัม ควบคู่กับการให้ยาขยายหลอดเลือด พบว่า ช่วยฟื้นฟูระบบการทำงานของไตให้ดีขึ้น อีกทั้งภาวะเนื้อไตตายลดลงอย่างชัดเจน

หลังจากทำวิจัยแล้วพบว่า สาเหตุมาจากสารพิษในเลือด สารอนุมูลอิสระ และการเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน ที่ทำให้สารซัยโตคายน์เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเซลล์บุผิวหลอดเลือด ทำให้เกิดการหดรัดตัวของหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้น จนเกิดความดันภายในไตเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ไตเกิดภาวะขาดเลือด เกิดเนื้อไตตายได้

นักวิจัย กล่าว ทั้งนี้ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนฟโฟรสิส ชนิด focal segmental sclerosis จะมีอาการเนื้อตัวบวมอย่างเห็นได้ชัด และหากตรวจเลือดและปัสสาวะจะพบภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะมากกว่า 3.5 กรัมต่อวัน ส่งผลให้โปรตีนในเลือดต่ำ ปริมาณการหมุนเวียนในเลือดไม่เพียงพอ เลือดในร่างกายพร่อง ข้นหนืด ก่อให้เกิดการอุดตัน และยังมีภาวะเผาผลาญไขมันผิดปกติ ไขมันในเลือดสูง ภาวะต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ไตมีการอักเสบ เสื่อม และถูกทำลายจนเข้าสู่ภาวะไตวายในท้ายที่สุด

หลังจากเข้าใจถึงกลไกของสาเหตุโรคไตแล้ว รศ.พญ.ดร.นริสาจึงได้นำเอาสารสกัดจากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) มาทดลองกับผู้ป่วย เนื่องจากมีสรรพคุณในการช่วยฟื้นฟูระบบสมดุลของภูมิคุ้มกัน พร้อมทั้งยังได้รักษาร่วมกับการใช้ยาขยายหลอดเลือดด้วย

สำหรับอาสาสมัครที่เข้ารับการรักษา เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีอาการไข่ขาวรั่วในปัสสาวะต่อเนื่อง 5 – 10 ปี กำลังอยู่ในภาวะไตเสื่อมถอยลงอย่างช้าๆ และไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน หลังจากรักษาได้ราว 1 ปี พบว่าภาวะเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันเข้าสู่ระดับปกติ ผู้ป่วยมีการทำงานของไตดีขึ้น ภาวะไข่ขาวรั่วในปัสสาวะลดลง และสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของไตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้

“ปริมาณของสารสกัดจากเห็ดหลินจือที่มีคุณสมบัติในการรักษาได้นั้น จะอยู่ประมาณ 750 – 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน โดยต้องใช้ร่วมกับยาขยายหลอดเลือด ซึ่งจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูกลศาสตร์ไหลเวียนของไตให้ดีขึ้น เพราะเลือดจะไหลเข้าสู่ไตได้มากขึ้น ทำให้ความดันภายในไตลดลง”

นอกจากนี้การบริโภคสารสกัดเห็ดหลินจือในปริมาณดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆ ด้วย เนื่องจากเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีเพดานการบริโภคที่สูงมาก

เพิ่มเติม : http://www.delightpharm.com/

พิมพ์ขี้ผึ้ง – เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแอฟริกัน

Posted by admin on April 5, 2018 with Comments Closed

พิมพ์ขี้ผึ้ง – เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแอฟริกัน

แอฟริกาเป็นที่รู้จักกันในหลายสิ่งหลายอย่าง ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคลสภาพอากาศที่สวยงามและอื่น ๆ อีกมากมาย หนึ่งในแอฟริกาจำนวนมากเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการพิมพ์แว็กซ์

ดังที่คุณทราบแล้วว่าเราเป็นคนที่รักสีสันและการออกแบบและภาพพิมพ์ขี้ผึ้งของเราไม่ได้ถูกทิ้งไว้-j

แว็กซ์มีสีสดใสและสวมใส่ได้ทุกวันและในโอกาสพิเศษ มันน่าตื่นเต้นที่เดินลงบนฐานผ้าที่มีสีสวยงามแขวนอยู่ในคอกม้า คุณสามารถติดอยู่ในตลาดเป็นเวลาหลายชั่วโมงพยายามที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกใคร พิมพ์ขี้ผึ้งสามารถแต่งตัวหรือแต่งตัวขึ้นอยู่กับสิ่งที่แต่ละคนชอบ

ผู้หญิงสวมใส่ได้เป็น 2 ชิ้น เสื้อที่เรียกว่า “kaba” และกระโปรงยาวที่เรียกว่า “slit” ในอดีตผู้หญิงจะมีผ้าพิเศษประมาณ 1.5 ถึง 2 หลาซึ่งเป็นวัสดุที่เรียกว่า “akatasuo” หรือ “ผ้าคลุม” เพื่อห่อหุ้มเอวหรือวางบนไหล่ เครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมกำลังค่อยๆจางหายไปเนื่องจากผู้หญิงสมัยใหม่ต้องการสวมเสื้อที่เล็กและเล็กกว่าที่ไม่ต้องการ akatasuo นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากการเปลี่ยนช่วงเวลาและคนหนุ่มสาวที่ต้องการสวมเสื้อผ้าในสไตล์ตะวันตกมากขึ้น

ผู้ชายสวมพิมพ์ขี้ผึ้งของพวกเขาเป็นห่อใช้ 8 ถึง 12 หลาของผ้าขึ้นอยู่กับวิธีการที่พวกเขาใหญ่และสูงพวกเขาเป็น นี้จะเห็นมากในหมู่ชายที่มีอายุมากกว่าสำหรับโอกาสพิเศษ ผู้ชายอายุน้อยกว่าใส่เสื้อเชิ้ตทำด้วยแว็กซ์

ความหมายของสี

พิมพ์ที่มีพื้นหลังสีขาวและรูปแบบสีดำ / น้ำเงินมักสวมใส่ในโอกาสพิเศษหรืองานเฉลิมฉลองเช่นพิธีแต่งงานและพิธีตั้งชื่อ เหล่านี้ยังสวมใส่ไปงานศพของผู้ที่อาศัยอยู่ชีวิตที่ยาวนานและเต็มหรือในวันสุดท้ายของงานศพที่ส่วนใหญ่ของเวลาที่ครอบครัวไปถึงการให้บริการขอบคุณพระเจ้าหรือเมื่องานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อปิดการเฉลิมฉลองงานศพ

ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดควรสวมชุดสีขาวในวัฒนธรรม Akan เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นอยู่กับครอบครัวที่พวกเขาอยู่ สีดำสีแดงและสีน้ำตาลสวมใส่ไว้สำหรับการไว้ทุกข์และความเศร้าโศก สีแดงคู่เป็นสีที่จะแสดงความโกรธและความเศร้าเสียสวมใส่มักจะอยู่ในงานศพของคนที่ตายเล็กหรือที่มีการเสียชีวิตถือว่าผิดธรรมชาติหรือน่าเศร้า ภาพพิมพ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นสีดำสีดำและสีน้ำตาลสีน้ำตาลและสีดำหรือสีแดงและสีดำและสีดำและสีแดง

5 ก้าวสู่แบรนด์บุคคลที่แข็งแกร่งใน Social Media

Posted by admin on January 29, 2018 with Comments Closedas

5 ก้าวสู่แบรนด์บุคคลที่แข็งแกร่งใน Social Media

สื่อสังคมออนไลน์มีอยู่ทั่วไปและการมีตัวคุณเองสามารถทำได้ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตามความเป็นมืออาชีพของคุณไม่ได้หยุดลงที่โปรไฟล์ระดับมืออาชีพของคุณ

หากคุณเป็นผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมของคุณหรือเผชิญหน้ากับธุรกิจของคุณการให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในโปรไฟล์สังคมของคุณ

ดังนั้นคุณจะได้รับตราสินค้าส่วนบุคคลที่เหมาะกับคุณอย่างไร

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณจะมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ:

1. ตรวจสอบตัวเอง

การตรวจสอบโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณอย่างรวดเร็วเป็นแนวคิดที่ดีเพื่อให้คุณสามารถตัดสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองได้ จะทำให้คุณมีโอกาสอัพเดตโปรไฟล์ทั้งหมดของคุณด้วย

ตรวจสอบว่าโปรไฟล์ทั้งหมดของคุณเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายดาย แนวคิดนี้คือคุณเป็นส่วนขยายธุรกิจของคุณและโปรไฟล์ทางสังคมทั้งหมดระบุให้ชัดเจนว่าคุณเป็นใครและคุณเป็นอย่างไร

เมื่อโพสต์ไปยังบัญชีสื่อโซเชียลส่วนตัวของคุณโปรดทราบเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและจดจำเลนส์ไว้เป็นหลัก เมื่อใครบางคนค้นหาชื่อของคุณพวกเขาจะหาอะไร? โปรดจำไว้ว่าทุกคนสามารถทำซ้ำการค้นหาดังกล่าวได้ดังนั้นหากผลการค้นหาไม่ดีคุณอาจสูญเสียตะกั่วที่อุ่นขึ้นได้

2. ตั้งเป้าหมาย

การเผชิญหน้ากับธุรกิจของคุณอาจทำให้คุณเป็นผู้มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมของคุณ แต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดเป้าหมายด้วยตัวคุณเอง ไม่ใช่แค่ในแง่ของการวัดความสำเร็จ แต่ในวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่คุณมีต่อ

ดูคนที่จัดตั้งขึ้นแล้วในซอกของคุณ พวกเขาอาจมีโปรไฟล์ทางธุรกิจ แต่แล้วพวกเขาจะนำเสนออย่างไร การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จควรแสดงโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของพวกเขา

เมื่อคุณเห็นว่าเนื้อหาใดบ้างที่ได้รับผลกระทบและมีผู้โพสต์รายชื่อเพื่อนของคุณบ่อยๆคุณสามารถประมาณความถี่และชนิดของเนื้อหาที่คุณควรโพสต์ได้

ให้ความสนใจกับตำแหน่งที่โพสต์และคุณจะเห็นว่าแพลตฟอร์มใดทำให้เกิดผลลัพธ์สำหรับพวกเขา จากนั้นคุณจะทราบว่าจะมุ่งเน้นความพยายามของคุณที่ใด

องค์ประกอบนี้และการตรวจสอบอาจใช้เวลาและสับสนเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์หากต้องการความช่วยเหลือ

3. สร้างยุทธศาสตร์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

คุณมีเป้าหมายที่ตั้งไว้และคุณทราบว่าคุณต้องการโพสต์บ่อยแค่ไหนและมีคนใหม่ ๆ กี่คนที่คุณต้องการดูเนื้อหาของคุณ

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะรวมขั้นตอนก่อนหน้านี้และพัฒนากลยุทธ์ตามเป้าหมายซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตที่สมจริง

การบรรลุเป้าหมายของคุณเป็นกระบวนการแบบไดนามิกที่คุณจะประเมินความสำเร็จของคุณอย่างต่อเนื่องและปรับแต่งแนวทางของคุณจนกว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ต้องการ

แชร์เนื้อหาของผู้อื่นในขณะที่โปรโมตของคุณเองเพื่อสร้างตัวคุณเองเป็นผู้มีอำนาจในอุตสาหกรรมของคุณไม่ใช่แค่ผู้ก่อการเอง

มีเครื่องมือรวบรวมเนื้อหาต่างๆที่จะช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น และโบนัสคือคุณจะได้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ!

Alltop และ POPURLS เป็นรายการโปรดบางรายการ แต่มีอีกมากมายที่คุณสามารถเลือกได้

ลองใช้เครื่องมือเช่น Buffer หรือ Hootsuite เพื่อช่วยคุณจัดกำหนดการโพสต์ของคุณ แต่อย่าลืมตรวจสอบบ่อยๆว่าจะมีส่วนร่วมใด ๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างตัวคุณเองในฐานะผู้มีอำนาจคือการให้ข้อเสนอแนะและคำติชมแก่ผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่

การพูดคุยทำให้คุณกลายเป็นผู้มีอิทธิพล ผู้ใช้คนอื่น ๆ จะเห็นบทสนทนาว่าทวีตหรือความคิดเห็นหรือไม่และพวกเขาจะเห็นความเชี่ยวชาญของคุณในการดำเนินการ

แต่ละวิธีจะแตกต่างกันออกไป แต่ควรมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับกลยุทธ์เช่นการเลือกแพลตฟอร์มที่คุณจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างต่อเนื่องและเนื้อหาชนิดใดที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณมากที่สุด

4. อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ

การมี headshot แบบมืออาชีพเป็นแนวคิดที่ดีในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ หากคุณยังไม่ได้ทำแบบนั้นให้แน่ใจว่าได้รับแล้ววางไว้เป็น avatar ของคุณในโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์แต่ละโปรไฟล์ทั้งโปรไฟล์ส่วนบุคคลและธุรกิจ

โปรไฟล์ของแต่ละแพลตฟอร์มจะสามารถถ่ายทอดความเชื่อมโยงกับคนอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้จะเห็นความสอดคล้องทั้งองค์ประกอบภาพและเนื้อหาที่คุณโพสต์

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับภาพและขนาดต่างๆที่ต้องการคุณสามารถตั้งค่าบัญชีฟรีกับ Canva ได้โดยง่ายซึ่งมีขนาดภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกแพลตฟอร์มและใช้งานได้ง่ายมาก

5. จ้างพี่เลี้ยง

ไม่ต้องเสียใจที่บุคคลภายนอกจะตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณ ในขณะที่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ อาจเป็นความคิดที่ดีที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่มีประสบการณ์และมืออาชีพจะรู้ว่าสิ่งใดมีและไม่ได้ทำงานในอดีต

มองหาคนที่ช่วยผู้อื่นให้ได้แบรนด์และชื่อเสียงที่เป็นของแข็งในอุตสาหกรรมของตนและติดต่อพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ให้แน่ใจว่าพวกเขารู้ว่านี่เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ

Susan Friesen ผู้ก่อตั้งเว็บดีไซน์ที่ได้รับรางวัลและ บริษัท การตลาดดิจิทัล eVision Media เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการตลาดและที่ปรึกษาด้านสื่อสังคม เธอทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่ต่อสู้กับการขาดความรู้ทักษะและการสนับสนุนที่จำเป็นในการสร้างสถานะการออนไลน์ของธุรกิจ

อันเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกับซูซานและทีมงานของเธอลูกค้ารู้สึกมั่นใจและรู้สึกโล่งใจว่าการตลาดออนไลน์ของพวกเขาอยู่ในมือที่ไว้วางใจและเอาใจใส่เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นการสร้างธุรกิจด้วยความอุ่นใจที่มีระบบสนับสนุนที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้คำแนะนำทุกอย่าง ขั้นตอนของทาง